دانلود آهنگ سندی امشو شوشه 

دانلود آهنگ سندی امشو شوشه 

دانلود آهنگ سندی امشو شوشه با پخش آنلاین کیفیت اصلی 320 و متن ترانه در رسانه ابر موزیک .

 Sandy _ Emsho Sho She 

دانلود با کیفیت 320


متن آهنگ سندی امشو شوشه 

امشو شوشه لیپک لی لیرونه
امشو شوشه (آقا صبر کن) یارُم بُرازجونه
چی شد پس وِ آخه نمیشه که، آقا اجازه
بیاین بچه ها این آهنگو بندری بزنیم موافقین؟
ها چرا که نه؟ آ صبر کن
بهزاد برو پشت جاز بشین، هومن اون باسو وردار
آقا رفتم، اون اولشو بزن، آهان اینه
حاضرید؟ بریم؟ برو

امشو شوشه لیپک لی لیرونه
امشو شوشه یارُم بُرازجونه
امشو شوشه لیپک لی لیرونه
امشو شوشه یارُم بُرازجونه
امشو شوشه لیپک لی لیرونه
امشو شوشه یارُم بُرازجونه

امشو شوشه لیپک لی لیرونه
امشو شوشه یارُم بُرازجونه
امشو شوشه لیپک لی لیرونه
امشو شوشه یارُم بُرازجونه
امشو شوشه لیپک لی لیرونه
امشو شوشه یارُم بُرازجونه

ها، ها، ماشاالله، جونم، جونم، جونم، بیا، ها
توبه، توبه، توبه، توبه، توبه، توبه، آهان، جونم

مو مو مو مو مو سوختم، مو برشتم که دیشو نومه نوشتم
آی تاکسی بیا، شوفر برو، مال اندیمشکم
مو سوختم، مو برشتم که دیشو نومه نوشتم
آی تاکسی بیا، شوفر برو، مال اندیمشکم

ها، جونم، ماشاالله، توبه، ها، جونم، توبه، توبه

آی مو خرمایی، چشم عسلی، دختر اهوازی
آی مو خرمایی، چشم عسلی، دختر اهوازی
توی بازار سبزی مو تو نه دیدم والا چه نازی
گردن بلوری، مث هُلویی، سینه اناری
گردن بلوری، مث هُلویی، سینه اناری
عاشقت شدم، خوت میدونی، ندارم قراری

آخ مو سوختم، مو برشتم که دیشو نومه نوشتم
آی تاکسی بیا، شوفر برو، مال اندیمشکم
مو سوختم، مو برشتم که دیشو نومه نوشتم
آی تاکسی بیا، شوفر برو، مال اندیمشکم

او که آب حیاتم داد، با انگشتش جوابم داد
مو که نگای چشاش کردم، با چشمونش جوابم داد
تموم هستیُم کردم فدایت، تموم هستیُم کردم فدایت
فدای اون دو چشمون سیاهت، آخ فدای اون دو چشمون سیاهت

مو سوختم، مو برشتم که دیشو نومه نوشتم
آی تاکسی بیا، شوفر برو، مال اندیمشکم
مو سوختم، مو برشتم که دیشو نومه نوشتم
آی تاکسی بیا، شوفر برو، مال اندیمشکم

امشو شوشه لیپک لی لیرونه
امشو شوشه یارُم بُرازجونه
امشو شوشه لیپک لی لیرونه
امشو شوشه یارُم بُرازجونه

آهان، سوس نکن، بیا، بیا، بدو، بدو، بدو، ماشالله، جونم، بیا

مو میرم به بندر، سی هوای یارم
همون یاری که میگُم، خیلی دوسش میدارم
مو میرم به بندر، سی هوای یارم
همون یاری که میگُم، خیلی دوسش میدارم

خوشکل و با نمکی، چه بلایی دختر
خوشگل و طنازی، وای چه بلایی دختر
وای چه بلایی دختر، وای چه بلایی دختر
وای چه بلایی دختر، وای چه بلایی دختر

آهان، سوس نکن، جونم، توبه، بدو، بدو، آها، بیا

شهلا یار مهربونم، شهلا یار مهربونم
اسم تو ورد زبونم، اسم تو ورد زبونم
رفتی سفر، چش به رات میمونم
رفتی سفر، چش به رات میمونم
تا تو بیایی، مو تونه بسونم
تا تو بیایی، مو تونه بسونم

شهلا یار مهربونم، شهلا یار مهربونم
اسم تو ورد زبونم، اسم تو ورد زبونم
رفتی سفر، چش به رات میمونم
رفتی سفر، چش به رات میمونم
تا تو بیایی، مو تونه بسونم
تا تو بیایی، مو تونه بسونم

حالا همه حاضرید برای دستای بندری؟ (ها)
برای لرزوندن سینه چطور؟ (ها)
بریم؟ (ها)
بیا، یک دو سه چار

طبیخ دورش بامیه، طبیخ دورش بامیه
طبیخ دورش بامیه، طبیخ دورش بامیه
نه بازار، نه توپخونه، نه بازار، نه توپخونه
نه بازار، نه توپخونه، نه بازار، نه توپخونه
طبیخ دورش بامیه، طبیخ دورش بامیه

چشات منو کشته، وای که پنچرم
ذره ذره کشته، وای که پنچرم
لبات منو کشته، وای که پنچرم
ذره ذره کشته، وای که پنچرم

ممد عیدلی، های و های و های های
ممد عیدلی، های و های و های های
ناز سکندری، های و های و های های
ممد عیدلی، های و های و های های
ناز سکندری

ای یارم ودا جان، دلدارم ودا
مونم دل به تو بستم، گرفتارم ودا
ای یارم ودا جان، دلدارم ودا
مونم دل به تو بستم، گرفتارم ودا
آی چشات تکه جون ودا
آی لبات تکه جون ودا
آی موهات تکه جون ودا
آی نگات تکه جون ودا
بدو
ای یارم ودا جان، دلدارم ودا
مونم دل به تو بستم، گرفتارم ودا
ای یارم ودا جان، دلدارم ودا
مونم دل به تو بستم، گرفتارم ودا
آی چشات تکه جون ودا
آی لبات تکه جون ودا
آی موهات تکه جون ودا
آی نگات تکه جون فدا، ودا

روزا عاشق کُشی و شب هات بی منه
تو بلم که میشینم دل برات میزنه
چشم به راهت میمونم تا نگاهی کنی
قربون چادرت وای قربون دامنت

آی چشات تکه جون ودا
آی لبات تکه جون ودا
آی موهات تکه جون ودا
آی نگات تکه جون ودا، ودا

ای یارم ودا جان، دلدارم ودا
مونم دل به تو بستم، گرفتارم ودا
ای یارم ودا جان، دلدارم ودا
مونم دل به تو بستم، گرفتارم ودا

آی چشات تکه جون ودا
آی لبات تکه جون ودا
آی موهات تکه جون ودا
آی نگات تکه جون ودا
آی چشات تکه جون ودا
آی لبات تکه جون ودا
آی موهات تکه جون ودا
آی نگات تکه جون ودا
آی چشات تکه جون ودا
آی لبات تکه جون ودا
آی موهات تکه جون ودا
آی نگات تکه جون ودا
آی چشات تکه جون ودا
آی لبات تکه جون ودا
آی موهات تکه جون ودا
آی نگات تکه جون ودا
آی چشات تکه جون ودا
آی لبات تکه جون ودا
آی موهات تکه جون ودا
آی نگات تکه جون ودا

آهنگ های دیگر سندی