دانلود آهنگ رضا شیری هم چشمی

دانلود آهنگ رضا شیری هم چشمی

دانلود آهنگ رضا شیری هم چشمی با متن ترانه، پخش آنلاین و کیفیت عالی 320 و 128 در رسانه ابر موزیک .

Hamid Hirad – Ham Cheshmi

دانلود با کیفیت 320

دانلود با کیفیت 128

پخش این موزیک


متن آهنگ رضا شیری هم چشمی

ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﻫﻢ ﭼﺸﻤﻰ ﻛﻨﻰ ﺧﻮﻧﻪ رو ﻋﺸﻘﻰ ﻛﻨﻰ

ﻣﻮﻫﺎﺗﻮ ﻣﺸﻜﻰ ﻛﻨﻰ ﺑﮕﻮ دوﺳﻢ داﺷﺘﻰ

ﻋﺸﻖ و دورش ﻣﻴﻜﻨﻰ ﻛﻞ و ﺧﻮﺑﺶ ﻣﻴﻜﻨﻰ

ﺧﻮدﺗﻮ زﺷﺖ ﻣﻴﻜﻨﻰ ﺑﮕﻮ دوﺳﻢ داﺷﺘﻰ

ﻗﺼﻪ ی ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻋﺸﻘﻢ ﭼﻪ ﻗﺸﻨﮕﻪ

دل ﺗﻮ ﺗﻨﮓ ﻧﻤﻴﺸﻪ دﻟﻢ ﭼﻪ ﺗﻨﮕﻪ

اﻧﮕﺎری از ﺗﻮی ﻗﺼﻪ ﻫﺎ رﺳﻴﺪم

ﻫﺮﺟﺎ ﺑﻮدم ﻫﺮﺟﺎ ﻣﻮﻧﺪم ﺗﻮرو دﻳﺪم

دوﻧﻪ دوﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪم دﻳﻮوﻧﻪ

ذره ذره دﻟﻢ ﭼﻪ ﭘﻴﻠﻪ ﻛﺮده

آروم آروم دﻧﺒﺎل ﺗﻮ ﻣﻴﮕﺮده ای وای

ﮔﻔﺘﻰ ﺑﺎز آﺷﺘﻰ ﺗﻨﻬﺎم ﻧﻤﻴﺬاﺷﺘﻰ

ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻫﻰ ﺑﺮم ﺑﺮم ﮔﻔﺘﻰ دوﺳﻢ داﺷﺘﻰ

ﭼﻪ ﺷﺒﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﭘﺸﺖ در ﻣﻮﻧﺪم

ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮم ﺑﺮم ﻣﻦ واﺳﻪ ﺗﻮ ﻣﻮﻧﺪم